Purchasing Platform

Enquiries

Item Enquiry name Date of publication Deadline for making offers Orderer
1. Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, przegląd sprzętu PPOŻ 2019-07-18 11:35 2019-07-25 12:00 TECHPAK GROUP Sp. z o.o.
2. Kontrbigi wkłady poliuretanowe Gepfert 2019-07-18 14:41 2019-07-22 15:00 TECHPAK GROUP Sp. z o.o.
3. Łożysko baryłkowe symbol 23122EW33MH C3 NF ZKL 2019-07-18 13:49 2019-07-22 14:00 TECHPAK GROUP Sp. z o.o.